BELEDİYE EVLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

BELEDIYE EVLERI DISTRICT URBAN RENEWAL PROJECT

YER Location : Çukurova, Adana
PROJE TARİHİ Project Date : 2016-06
ARSA ALANI Site Area : 107 ha
İNŞAAT ALANI Construction Area : 1 320 000 m²
YÜKLENİCİ Contractor : Sampaş A.Ş.
İŞVEREN Client : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/ Ministry of Environment and Urbanism

Proje arazisi, yaklaşık 107 ha. büyüklüğünde ve Adana kentinin batısındaki kentsel gelişme bölgesinde yer almaktadır. Göçmen konutları için planlanmış olan alan, yakın çevresinde parsel bazında, parça parça ortaya çıkan kentsel yapılaşmadan, “bütüncül yapısı” ile ayrışmaktadır. İnce uzun dikdörtgen formundaki arazi, tam ortasında yer alan “Yeşil Park” ile kuzey ve güney mahalleleri olarak ikiye bölünmektedir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan “Ana Bulvar” projenin ana strüktürel elemanını oluşturmaktadır. Bu “lineer kentsel mekan” araziyi boydan boya kat eden ve merkezden geçen araç/yaya yolu, aynı zamanda alt yapı için de uygun bir aks oluşturmaktadır.

Project Area is situated on the west development corridor of City of Adana and covers 107ha.’s. The land being initially planned for immigrants housing is separated from its surrounding by its “unified urban character”. The site having an accentuated rectangular shape in north-south direction is divided into two by the “Green Park” in middle. “Main Boulevard” crossing site longitudinally constitutes structural backbone of the project. This “linear urban space” is also an important vehicular/ pedestrian circulation axis, “urban/ pedestrian spine” maximizing “social life”, minimizing infrastructure cost.