YARIMBURGAZ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

YARIMBURGAZ URBAN RENEWAL PROJECT

YER Location : İSTANBUL
PROJE TARİHİ Project Date : 2016-03
ARSA ALANI Site Area : 157 ha.
İNŞAAT ALANI Construction Area : 1 251 000 m² (sqm)
YÜKLENİCİ Contractor : Sampaş A.Ş.
İŞVEREN Client : Küçükçekmece Belediyesi/ Municipality of Küçükçekmece

Proje alanı, İstanbul’un batısında, Küçükçekmece Gölü kenarında, yaklaşık 183 ha. büyüklüğündedir. İnce uzun dikdörtgen formundaki arazi, topografik açıdan suya paralel uzanan az eğimli, lineer bir tepedir. Tepenin sırt çizgisinden geçen “Ana Dolaşım Aksı” araziyi uzunlamasına ikiye ayırmaktadır. Suya inen batı yamacında az eğimli, yeşillikler içinde alçak konut blokları, doğu yamacında ise ofisler ve çokkatlı bloklar yer almaktadır. Su kıyısındaki “Marina” ve turistik tesislere ulaşım, 100m genişliğinde bir “Yeşil Aks/ Park” ile sağlanmaktadır.

Project site is situated on the west of Istanbul, close to Küçükçekmece Lake and covers 183 ha.s. The site having a long rectangular shape is a linear hill with ridge on longitudinal symmetry axis. “Main circulation axis” follows the “ridge” and divides site into two parts in north-south direction. Western half with lake view includes low rise housing blocks with large green parks and gardens. Whereas, high-rise housing and office blocks are rather concentrated on eastern part, freeway side. “Marina” and related recreational facilities are connected to “main entrance” by a 100 m. large “Green Park and Pedestrian Axis”, a relevant feature of project.