KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

CULTURE AND YOUTH CENTER PROJECT COMPETITION

YER Location : Selçuk, İzmir
PROJE TARİHİ Project Date : 2016-07
ARSA ALANI Site Area : 7263 m²
İNŞAAT ALANI Construction Area : 6000 m²
YÜKLENİCİ Contractor : -
İŞVEREN Client : Selçuk Belediyesi / Municipality of Selçuk

Kült Odağından Kültür Odağına...

Erostrate’nin Yenilgisi / Artemision’un Rövanşı...

Proje Alanı İmar Planı İçinde Sıradan Bir Parsel; Ama Selçuk’ta ,Efes’te, Artemision’un Ana Yurdunda...

Artemision

Artemision dünyanın “merkezi idi ; dünyanın 7. Harikası idi. Artemision’dan geriye bir taş parçası ve efsaneler kaldı. Artemision döneminin en büyük tapınağı idi ve akropol’ün 4 misli büyüklükteydi. M.ö. 356’da erostrate meşhur olmak için tapınağı yaktı; ismi 300 yıl yasaklandı.

Artemision, kendi toprağında, sıradan bir imar parselinde bir hayal ürünü olarak yeniden hayat buluyor. (“resurrection”)  Artemision’un kitlesi “bitmiş”, “yalın” “bütün bir kitle”, “bir prizma”,“bir kutu” / eklemlenmeler yok. Anlamlarını kendi içinde barındırıyor/ çoğaltıyor.

Bu “bütünlük” ve “kesinlik” (exactitude”) durumu “belirsizlik” ve “yaratıcılık” içeriyor. Bu “prizmatik mekan” içerdiği dolu ve boşluklarla ,(daha çok da boşluklarla) kendi işlevine kendisi karar veriyor. (“creativity”) 

Artemision, “peristyle dipteros”un (iki kanatlı kolonad) ilk örneklerindendir. Çift sıra kolon, yapıya “şeffaflık/ geçirgenlik” kazandırıyor. Proje, calvino’nun yeni millenium için önerdiği, hafiflik(‘lightness’)/ hız (‘quickness’)/ kesinlik(‘exactitude’)/ şeffaflık(‘visibility’)/ çoğalma(‘multiplicity’)/ tutarlılık(‘consistency’) ilkeleri ışığında artemision’u yeniden yorumluyor.

Boşluk / yaratıcı kısım

Proje aslında “dolunun değil” “boşluğun projesi”. “dinamik ve yaratıcı” olan kısım; projenin “boş kısmı”. Projedeki “boş alanlar”, ihtiyaç programındaki alan büyüklüğüne yaklaşıyor. Bu boşluk; “ışık ve gölge” ile yaratılan “sanal bir mekan”.  “yer düzlemi”(zemin/ bodrum) ve gök düzlemi” (çatı) arasında kalan akışkan mekan 

Efesli heraklite’in “panta rhei” (her şey sürekli olarak akar/ değişir) kavramını çağrıştıracak şekilde çevresi ile dinamik olarak bütünleşiyor. Boşluk, kendi anlamını çevresi ile ilişkileri içinde kendisi yaratıyor.  Şeffaf/ geçirgen/ “boş” mekanlar yaratıcılığı “sürekli” “devinimsel” bir şekilde teşvik ediyor.