YENİ GÜNEYPARK HAKSAHİBİ KONUTLARI (Kanyon/ Kuleler) KENTSEL TASARIM PROJESİ

NEW GUNEYPARK LANDOWNERS’ UNITS (Canyon/ Towers) URBAN DESIGN PROJECT

YER Location : Mühye, Çankaya, Ankara
PROJE TARİHİ Project Date : 2012-02
ARSA ALANI Site Area : 109 000 m²
İNŞAAT ALANI Construction Area : -
YÜKLENİCİ Contractor : Sinpaş A.Ş.
İŞVEREN Client : Ankara Büyükşehir Belediyesi / Greater Municipality of Ankara

“Kanyon” Konut Yerleşkesinde, yüksek konut kuleleri ile yaratılabilecek konut sayısı, “yatay” bloklar ile sağlanmaya çalışılmıştır. Burada yapılar konut işlevinin yanısıra “dış mekanı biçimlendiren” fiziki elemanlar olarak ele alınmıştır. Benimsenen “çizgisel” ve “noktasal bloklar”, arazinin tamamına yayılmaktadır. Zig-zag şema, alt mekansal gruplar (neighborhoods) oluşturduğu gibi, beklenmedik vistalar ve perspektif derinlik de yaratmak için kullanılmıştır. Yerleşkeyi boydan boya kateden “Ana Dolaşım Aksı” ise, alışılmışın tersine, lineer blokların uzun kenarları değil, “kısa cepheleri” ile tanımlanmaktadır. 

 “Canyon” Housing Complex is a challenge to create as much housing units by “low rise buildings” instead created by high-rise towers. In this case, housing blocks constitute not only containers for housing units but also basic elements to form enthusiastic “open space”. “Linear” and “point” shaped blocks, cross entire site by wavy solids and voids. Zigzag scheme creates unexpected/ surprising perspectives/ vistas and spatial depth. Main Circulation Axis extends between linear blocks, edging with their short side and perceived as “dotted canyon”.