YENİ GÜNEYPARK KENTSEL GELİŞİM/ DÖNÜŞÜM PROJESİ

NEW GUNEYPARK URBAN DEVELOPMENT/ RENEWAL PROJECT

YER Location : Mühye, Çankaya, Ankara
PROJE TARİHİ Project Date : 2011-02
ARSA ALANI Site Area : 183 ha
İNŞAAT ALANI Construction Area : -
YÜKLENİCİ Contractor : Öncü Ltd.
İŞVEREN Client : Ankara Büyükşehir Belediyesi / Greater Municipality of Ankara

Yeni Güneypark (‘Altın Oran’), Ankara’nın güneyinde, İmrahor Vadisi’ne bakan, dik eğimli, yaklaşık 180 ha.lık bir alanda bulunmaktadır. Proje, 9000 konut ve gerekli kentsel donatıları içermektedir. Yerleşilebilir alanlar çok kısıtlı olup (%20), tepe üstündeki lineer sırtta ve vadi tabanında yer almaktadır. Kent ulaşım sistemi ile bağlantısı ağırlıklı olarak “kuzey”den sağlanabilen Güneypark’ın iç dolaşım sistemi, bu “ana aks”a çeşitli şekillerde bağlanan “ringler sistemi” olarak kurgulanmıştır. Mimari kitlelerin topografyaya göre dağılımı, hemen her konut birimine, Ankara için eşsiz sayılabilecek “vista” ve “güney”e, “güneş”e yönlenme sunmaktadır.

New  Güneypark  Project is situated on the south of Ankara, on the sloppy site facing Imrahor Valley covering 180 ha.s. The difficult topography lets only a small portion of land (around %20) to be developed; mainly on ridge of the hill. Settlement contains 9000 housing units and related urban facilities. “Accessibility” is another critical issue. The general “circulation system” is based on articulation of “inner loop systems” to main northern axis connecting to the city. Project  takes advantage of topographic features of site in order to provide housing units a spectacular vista and a south/ sunny façade.