LOTUS KONUT KOMPLEKSİ PROJE YARIŞMASI (davetli)

LOTUS RESIDENTIAL COMPLEX PROJECT COMPETITION (by invitation)

YER Location : Çan2010-01kaya, Ankara
PROJE TARİHİ Project Date : 2009-01
ARSA ALANI Site Area : 27 000 m²
İNŞAAT ALANI Construction Area : 121 000 m² (417 Konut)
YÜKLENİCİ Contractor : -
İŞVEREN Client : Sinpaş GYO A.Ş.

LOTUS Konut Yerleşkesi arazisinin eğimi oldukça yüksek ve kuzey yönündedir. Bu yüzden projenin ana sorunsallarından biri, “kuzeye eğimli” arazide, “güneye bakan” teras ve bahçeler oluşturmak, diğeri ise, yüksek eğimli araziyi verimli kullanabilmektir. “Arazinin üstüne inşa etmek” yerine, “araziyi inşa etmek” benimsenmiştir. Arazinin tamamı “yapı” olarak ele alınmış ve böylelikle proje de, “Mimari ölçekte tasarlanan bir Kentsel Tasarım Projesi”ne dönüşmüştür.

LOTUS Housing Complex site has a very high slope, descending towards valley and inclined towards north direction. One of the main challenges of the project is to design “south facing terraces/ gardens” on a “north-oriented” site. Given high slope of land, the project aims “not to build on existing land”, but to “(re)construct whole terrain in a 3-dimensional way”. Here, “site” becomes “building” and whole project becomes an urban design project elaborated at architectural scale.