ATAKENT SPOR KLÜBÜ & SOSYAL MERKEZ

ATAKENT SPORTS CLUB & SOCIAL CENTER

YER Location : İncek, Ankara
PROJE TARİHİ Project Date : 2008-01
ARSA ALANI Site Area : 28 000 m²
İNŞAAT ALANI Construction Area : 13 000 m²
YÜKLENİCİ Contractor : -
İŞVEREN Client : S.S. Atakent K.Y.K.

Ortasında derin bir vadi bulunan arazi, kendi başına “tanımlı bir mekan” oluşturmaktadır. Proje, yapısal ve bitkisel olarak, topografyanın bu dramatik yapısını vurgulayacak şekilde, arazide eksik kalan kısımları tamamlama ve boşlukları doldurma yaklaşımı ile ele alınmıştır. Açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness salonları, market, café, restaurant, kuaför, eczane, kreş, sosyal kulüp, oda sinemaları, vb. içerir. Bina, bir bütün olarak, “dev bir merdivenin basamakları” gibi, çeşitli kotlar arasında kesintisiz bir “yatay ve düşey dolaşım aksı” işlevi görmektedir.

The hollowed valley in the midst of the construction site , constitutes “a defined space by itself”. Main approach of the design has been to complete deficient and void parts of the land and filling the gaps by using structural and vegetal elements to emphasize dramatic morphology of topography. The whole building comprising sports activities such as swimming pools, fitness areas but also shopping facilities, cafes, restaurants, movie theaters, social lounges, etc. It looks like steps of a majestic, uninterrupted stairway by connecting several levels horizontally and vertically.