KONYA MERKEZİ İŞ ALANI (MIA) KENTSEL TASARIM PROJESİ

KONYA CENTRAL BUSINESS DISTRICT (CBD) URBAN DESIGN PROJECT

YER Location : Konya
PROJE TARİHİ Project Date : 2007-04
ARSA ALANI Site Area : 140
İNŞAAT ALANI Construction Area : -
YÜKLENİCİ Contractor : Kentsel Strateji Ltd.
İŞVEREN Client : Konya Büyükşehir Belediyesi / Greater Municipality of Konya

Konya “Eski Sanayi Alanı Kentsel Dönüşüm Fikir Projesi”nin hedefi, geleneksel merkez ve tarihi dokular üzerindeki baskıları azaltacak şekilde, kuzeydeki yeni merkez ile bütünleştirilmesi çalışmasıdır. İstanbul-Ankara-Konya hızlı tren hattının kuzey istasyonunun proje alanı içinde bulunması, MİA gelişmesinin önemli ve yönlendirici bir elemanıdır. Bu çerçevede, “tren istasyonu”, çok amaçlı/ kapsamlı “pivot” eleman olmanın yanısıra, hızlı ve entegre ulaşım sistemleri ile “erişilebilir” yeni bir Kent Merkezi oluşturmanın aracı olarak kullanılmıştır. Konut / Ofis/ Ticaret/ Kültür gibi kullanımlar, “Kentsel Park/ Meydan/vb.” açık alanlar ile bütünleştirilerek “yeni kentsel dokular/ mekanlar” oluşturulmaya çalışılmıştır.

 

Konya “Industrial District Urban Renewal Project” aims to create a new Central Business District integrating with existing traditional center and transferring newly and rapidly developing urban functions from historic center to new one. İstanbul-Ankara-Konya High Velocity Train Station which is situated within project area, constitutes an essential element in new CBD’s urban development. Central Station, being pivotal element of integrated urban transport system, is also a tool to create a “highly accessible” urban center. New urban texture/ spaces having mixed functions such as Housing/ Office/ Commercial/ Culture with urban open space system, parks, squares, etc.