ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPÜSÜ YURT BLOKLARI

METU NORTHERN CYPRUS CAMPUS DORMITORIES

YER Location : Güzelyurt, Kıbrıs
PROJE TARİHİ Project Date : 2007-03
ARSA ALANI Site Area : 11 500 m²
İNŞAAT ALANI Construction Area : 14000 m²
YÜKLENİCİ Contractor : -
İŞVEREN Client : ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü / METU Northern Cyprus

Blokların konumlanmaları kuzey-güney yönündedir. Önerilen oda formasyonu, her öğrencinin doğal ışıktan ve görsel perspektiften eşit olarak yararlanmasını olanaklı kılmakta, doğal aydınlanma ve doğal havalandırmayı maksimize etmektedir. Cephelerdeki kalın taş “duvar/ekran” yaşam mekanlarını direkt güneş ışığından korumakta, ışığı değişik biçimlerde süzmekte ve arkasındaki “yarı-avlulara” gölge sağlamaktadır.

Dormitory blocks are oriented north-south. The spatial layout of blocks favorises flow between indoor and outdoor. “Flexibility”, “adaptability” and “evolutive character” constitute main design criteria at every scale of design work: urban design, architecture of buildings, landscaping,  use of outdoor space, interiors of “living units” and “personal cells”.  Thick stone walls on façades protect them from direct sun rays and semi-courts behind walls provide shadow.