SEKA KENT PARKI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

SEKA CITY PARK URBAN RENEWAL PROJECT

YER Location : İzmit, Kocaeli
PROJE TARİHİ Project Date : 2005-02
ARSA ALANI Site Area : 130 ha
İNŞAAT ALANI Construction Area : -
YÜKLENİCİ Contractor : Kentimaj Ltd.
İŞVEREN Client : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi/ Greater Municipality of Kocaeli

SEKA Kent Parkı, Kocaeli İzmit kenti sınırları içinde, tarihi SEKA Kağıt Fabrikaları endüstriyel kompleksinin, kent kullanımına açık “Kentsel Park / Rekreasyon Alanı” na dönüştürülmesi projesidir. Yaklaşık 130 ha. büyüklüğündeki arazi, kent dokusu içinde çok değerli olan “sahil şeridinde” yer almaktadır. Kültürel/ Mimari mirasın önemli elemanları olan mevcut endüstriyel yapılar “kültürel/ sosyal kulanımları” barındıracak şekilde “renove” edilerek yeni kullanımlar kazandırılmıştır. Önemli büyüklükte açık alana sahip olan endüstriyel kompleks, bitki örtüsü ve orijinal mekan kurgusuna sadık kalınarak “yeniden kurgulanıp” düzenlenmiştir.

SEKA Project is “Renovation/ Transformation of historical SEKA Paper Factories Complex” into an ”Urban Recreational Park”.  The site covers around 130 ha.s and is situated on shores of Marmara, a valuable “urban waterfront” of City of Izmit and Kocaeli region. Existing industrial buildings, parts of architectural/ cultural heritage are renovated to accommodate “new functions” such as “cultural”, “social” and “commercial”. Large open space is redesigned to meet new “open air functions” all by keeping its original vegetation and spatial characteristics.