ANKARA MERKEZİ İŞ ALANI KENTSEL TASARIM PROJESİ MİA / 1.,2.,3. ETAPLAR

ANKARA CENTRAL BUSINESS DISTRICT URBAN DESIGN PROJECT CBD / 1st, 2nd, 3rd PHASES

YER Location : Ulus, Ankara
PROJE TARİHİ Project Date : 2003-02
ARSA ALANI Site Area : 80 ha
İNŞAAT ALANI Construction Area : -
YÜKLENİCİ Contractor : -
İŞVEREN Client : Ankara Büyükşehir Belediyesi / Greater Municipality of Ankara

Ankara Merkezi İş Alanı Projesi, Ulus tarihi merkezi Kazıkiçi Bostanları çevresinde, yaklaşık 80 ha.lık alan ve 1 200 000 m² inşaat alanı içermektedir. Ankara’nın dağınık gelişen merkezinin yeniden düzenlenip, çağdaş bir kent merkezi olarak tasarlanması projesidir. Proje, ticaret/ sosyal/ kültürel/ yönetim/ konut/ katlı otopark/ metro/ yaya aksları/ açık alanlar/ parklar/ vb. kullanımlar içermektedir. Ana tasarım ilkeleri: “Yaya/ Toplu Taşın” ağırlıklı, “kentsel işlev çeşitliliği” ve “sosyal kullanımı”n maksimize edilmesi, kent adalarının tüm alanının (arka bahçe/ avlu) kente kazandırılması, “kentsel sadelik”, “doğa ile uyum” ve “tarihi çevre”nin ön planda tutulmasıdır.

 

Ankara Central Business District Project is situated around Kazıkiçi Grounds surrounding Ulus, historical center of Ankara, covering 80 ha.s and representing 1 200 000 m² of construction area. Project aims to reorganize Ankara’s old center to create a “contemporary urban center” prevailing modern urban design principles. CBD contains urban functions such as commercial/ social/ cultural/ housing/ office/ pedestrian axes/ green parks/ etc. Principal Urban Design criteria are prevailing “pedestrian/ urban transit”, maximizing “urban function diversity and “social interaction”, “clearness of urban structure ”, integrating “totality of urban blocks” to public use and respecting “ecological/ historical/ cultural values”.