ODTÜ-FORUM ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ ÇOKAMAÇLI SALON KOMPLEKSİ/ SANAT ATÖLYELERİ

METU-FORUM METU DEVELOPMENT FOUNDATION HIGH SCHOOL MULTI-PURPOSE HALL & ATELIERS OF ART

YER Location : ODTÜ, Ankara
PROJE TARİHİ Project Date : 1999-04
ARSA ALANI Site Area : 4500 m²
İNŞAAT ALANI Construction Area : 10 000 m²
YÜKLENİCİ Contractor : -
İŞVEREN Client : ODTÜ Geliştirme Vakfı/ METU Development Foundation

ODTÜ-FORUM’u oluşturan üçlü mekanlar grubu bir “kent parçası” gibi ele alınmıştır. Toplantı Salonu ve Atölyeler önündeki lineer dolaşım alanları, bir sokağın kaldırımlarını çağrıştırmaktadır. Atölye tarafındaki kapılar ve üstlerindeki pencereler, tonozaltının sokak imajını vurgulayan elemanlardır. Tonozaltının “işlevsel melezlik”i (‘multifunctionality’) “algısal melezlik” ile paralellik arz etmektedir. Yapı, bu hali ile konstrüksiyon olarak bir “anıt”, kamu alanı olarak da bir “tiyatrodur”.

The tripartite spatial composition of METU FORUM reflects a strong “urban character”. Linear circulation strips in front of Multipurpose Hall and Art Studios can be considered as city “sidewalks.” Doors and windows on studio walls reinforce the “street character” of the Vaulted Area. Stairs in front of studio entrance doors remind ‘town house series’. The building is a “monument as construction”, and a “theater as public space.”